استان تهران به سه محدوده تقسیم شده است که هر قسمت تحت نظارت یکی از سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.

در این سامانه محدوده های مذکور به صورت الکترونیکی پیاده سازی شده است که برای افراد ذیل کاربرد دارد:

  1. شرکت ها، کارخانجات، واحدها، داروخانه ها و ... جهت استعلام اینکه مکان موردنظر آنها تحت پوشش کدام دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران می باشد و جهت انجام امور اداری خود بایستی به کدام یک از سه دانشگاه مذکور مراجعه نمایند.
  2. افراد یا معاونت های غذا و داروی کشور که قصد ارسال شکایتی از محصولی را دارند و بایستی برای ایشان مشخص گردد واحد یا مکان موردنظر آنها تحت پوشش کدام دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران می باشد.
  3. پرسنل معاونت های غذا و داروی سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران که قصد بررسی مکانی را جهت در محدوده بودن را دارند.
  4. و ...

در این صفحه کاربران می توانند موارد زیر را انجام دهند:

  • مکان مورد نظر تحت پوشش کدام دانشگاه علوم پزشکی در استان تهران می باشد.
  • مشاهده و جستجوی اطلاعات داروخانه ها (همراه مکان یابی آنها)

جهت شروع، ابتدا راهنما را در بالای سمت راست فرم زیر مطالعه نمائید.

استعلام محدوده نظارتی استعلام محدوده نظارتی

راهنما

قبل از شروع کار راهنمای فرم را مطالعه نمائید.

راهنمای فرم در سمت راست بالای صفحه توضیحات کاملی از نحوه کار با نقشه را ارائه می دهد.

     
.
در صورت تمایل نام فارسی مکان یا واحدی را که قصد بررسی در محدوده بودن آن را دارید وارد نمائید.
در صورت ورود به سیستم، به صورت خودکار تکمیل می گردد.
کاربرهای مهمان، می توانند در این قسمت نام شرکت یا نام خود وارد نمایند.
-
مشاهده نقشه 

جهت انتخاب مکان از روی نقشه، طبق راهنمای بالای سمت راست فرم عمل نمائید.

در نقشه، محدوده وسط مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد

در نقشه، محدوده سمت چپ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد

در نقشه، محدوده سمت راست مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد

captcha بازخوانی تصویر

موقعیت مکانی داروخانه ها موقعیت مکانی داروخانه ها

نظرها در رابطه با محدوده نظارتی (مخصوص کاربران سامانه) نظرها در رابطه با محدوده نظارتی (مخصوص کاربران سامانه)